Katthemmet | Nyheter | Våra KatterDjurskyddet Nyköping | Länkar | Saknade / Upphittade Katter | Gästbok


DJURSKYDDET NYKÖPING

KORT HISTORIK

Djurskyddet Nyköping bildades 1989 och hette då Södra Södermanlands Djurskyddsförening. Vår huvudorganisation heter Djurskyddet Sverige. Vår uppgift är att värna om alla djur, både vilda och tama.

Ett stort problem var alla övergivna katter i länet, så därför öppnades ett katthem i provisoriska källarlokaler utan fönster på Bommenhovs Väg. Invigningen var den 15:e oktober 1999.

Det skrevs avtal med kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta att hemlösa katter skulle få komma till katthemmet. Efter flera år fick vi hyra gården Finntorp på Arnö. Finntorp var ett renoveringsobjekt som vi med egna medel rustat upp. Det finns dock en hel del kvar att göra.

Glädjen var jättestor när Eva Andersson klippte bandet den 8:e juni 2007 och Finntorps Katthem var invigt.

Vi vill tacka alla som hjälpt oss med det nya katthemmet.

Tyvärr är det  så att sedan Länsstyrelsen 1/1 2009, tog över djurskyddsfrågan har vi endast avtal med Nyköpings  och Oxelösunds kommun   att hemlösa katter ska få komma till oss. Vi uppmanar därför att man  i övriga kommuner kontaktar Länsstyrelse, Kommun eller Polis om man hittat en hemlös katt.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2017

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Ledamot

Suppleanter

Revisorer

Revisorsuppleant
Valberedning
Stig Dahlander

Elisabet Ekblad
Birgitta Ohlin
Katja Plaumann

Anna-Lena Lövgren
Emma Sundberg
Thore Karlsson

Tage Gustavsson
Victoria Nilsson
Vakant

BLI MEDLEM

Medlemskap i Djurskyddet Nyköping kostar 150:- / år.
Övriga familjemedlemmar över 20 år betalar 50:- / år. Under 20 år betalar 25:- / år.

Du blir automatiskt medlem i Djurskyddet Sverige och får tidningen Djurskyddet 5 gånger / år.

Postgironumret är 138008-8.

Tänk på att ju fler medlemmar vi är - Ju fler djur kan vi hjälpa.

Katthemmet | Nyheter | Våra Katter | Djurskyddet Nyköping | Länkar | Saknade / Upphittade Katter | Gästbok
P+C 2012 | FINNTORPS KATTHEM |
Joakim Johnsson